Η σημασία της γλωσσομάθειας για τη νέα γενιά

Νάση Μαστραγγελή

     Η σημερινή κοινωνία είναι παγκοσμιοποιημένη, κάτι που οφείλεται κυρίως στην τεχνολογική επανάσταση του 21ου αιώνα και την ευρεία χρήση του διαδικτύου. Όπως σε ατομικό, έτσι και σε επίπεδο κρατών υπάρχει πλέον συχνή επικοινωνία, συνεργασία και συνεχής επιρροή. Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική την κατάρτιση τουλάχιστον σε μία ξένη γλώσσα στο ‘’οπλοστάσιο’’ κάθε νέου. Αυτή η ικανότητα προσφέρει, αρχικά, περισσότερες επαγγελματικές προοπτικές. Όσο περισσότερες και πιο σπάνιες είναι οι γλώσσες που γνωρίζει κάποιος, τόσο πιο χρήσιμος και κατάλληλος θα αποδειχθεί για να εργαστεί, για παράδειγμα, σε μια πολυεθνική εταιρεία. Επιπλέον, η γλωσσομάθεια καλλιεργεί το άτομο πνευματικά, διευρύνει τους ορίζοντές του και τον φέρνει σε επαφή με μία καινούρια ιδιοσυγκρασία, νοοτροπία και κοσμοαντίληψη. Επιπροσθέτως, η εκμάθηση μιας γλώσσας έχει και πρακτικά πλεονεκτήματα. Είναι, για παράδειγμα, σημαντική, όταν κάποιος ταξιδεύει στο εξωτερικό ή θέλει να επικοινωνήσει με τους ξένους. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητη για όσους ασχολούνται με τουριστικά επαγγέλματα. Τέλος, όταν κάποιος κατέχει μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες σε ικανοποιητικό επίπεδο, έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την επικαιρότητα μέσω ξένων σταθμών, καναλιών στην τηλεόραση και ηλεκτρονικών εφημερίδων.

     Παρόλο που η γλωσσομάθεια στις μέρες μας είναι σημαντική για τους λόγους που προανέφερα, το ελληνικό κράτος δεν δείχνει να μεριμνά επαρκώς για αυτήν στα ελληνικά δημόσια σχολεία. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει μια πληθώρα λύσεων στο πρόβλημα και μέτρων αντιμετώπισής του. Πρώτον, είναι απαραίτητη η άριστη γνώση της γλώσσας από τους διδάσκοντες. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα, θεωρώ ότι πρέπει να αυξηθούν οι διδακτικές ώρες ξένων γλωσσών και να αναθεωρηθούν τα σχολικά βιβλία με τέτοιο τρόπο, ώστε να προετοιμάζουν σωστά τους μαθητές για την κατάκτηση ενός υψηλού πτυχίου. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές δεν θα καταφεύγουν στην ιδιωτική εξωσχολική εκπαίδευση, αλλά θα μπορούν να εμπιστεύονται αποκλειστικά το σχολείο.

     Συνοψίζοντας, η εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι στις μέρες μας μείζονος σημασίας. Κάθε νέος έχει το δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης στην εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών μέσω του δημόσιου σχολείου, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ‘’φαρέτρας’’ των μαθητών με ένα ακόμα ‘’βέλος’’, τη γλωσσομάθεια.